השריפה בכרמל

מכיוון צומת דמון ועד לעין הוד וניר עציון צילום: ליאור דיין

Loading Image